Aktualności

SEAL

Sea-Air-and-Land Teams (SEALs) zostały utworzone w 1962 roku jako oddziały sił specjalnych, przeznaczone szczególnie do działań przeciwko partyzantom i rebeliantom w rejonach nadmorskich. Dwa zespoły, Team 1 i 2, powstały z Podwodnych Zespołów Niszczycielsko-Rozpoznawczych Marynarki Wojennej (Underwater Demolition Teams – UDT). Ich zasadniczym zadaniem było rozpoznanie plaż dla sił desantowych i SEAL miały odziedziczyć tę rolę.

Więcej przeczytacie w książce: