Kontakt

WYDAWNICTWO BELLONA

Jest kilka możliwości, aby się z nami skontaktować.
Wybierz najwygodniejszy dla siebie sposób.

ADRES DO KORESPONDENCJI

Ul. Hankiewicza 2
02-103 Warszawa

TELEFON

22 45 70 402

E-MAIL

biuro@bellona.pl

PROKURENCI

Zbigniew Czerwiński
Waldemar Michalski

SEKRETARIAT

Tamara Stawowska
tel.: 22 45 70 402
sekretariat@bellona.pl

DZIAŁ PRODUKCJI

Jędrzejewski Krzysztof
tel.: 22 45 70 456
fotbell@bellona.pl

DZIAŁ HANDLU

Michał Domitrz
tel.: 601 274 725
michal.domitrz@bellona.pl

DZIAŁ MARKETINGU

Ewa Cieślak-Kaczyńska – z-ca kierownika działu marketingu
kom.: 603 170560
tel.: 22 45 70 405
ewa.cieslak@bellona.pl

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY
Krzysztof Adamski

Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO
Arkadiusz Wingert

Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO
Bogusław Kubisz
tel.: 22 45 70 430
kubisz@bellona.pl

REDAKTOR
Piotr Małyszko
tel.: 22 45 70 430

REDAKTOR, FOREIGN RIGHTS
Joanna Markiewicz
tel.: 22 45 70 430
joanna.proczka@bellona.pl

REDAKTOR, FOREIGN RIGHTS
Agata Paszkowska-Pogorzelska
tel.: 22 45 70 448
agata.paszkowska@bellona.pl

ADRES SPÓŁKI

Dressler Dublin Sp. z o.o.
ul. Poznańska 91
05-850 Ożarów Mazowiecki
KRS: 0000688140
NIP: 525 24 98 568
REGON: 142759597

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Maciej Kaczmarski
ochronadanych@dressler.com.pl