O Wydawnictwie

Wydawnictwo BELLONA ma ponadstuletnią tradycję. Nawiązuje do wojskowego kwartalnika „BELLONA”, którego pierwszy numer ukazał się w lutym 1918 roku, jeszcze pod okupacją niemiecką, dziewięć miesięcy przed odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Naczelnik Państwa i Naczelny Wódz Wojska Polskiego Józef Piłsudski uznał „BELLONĘ” za główny periodyk mający dbać o rozwój intelektualny oficerów i polskiej myśli wojskowej, wyznaczył mu zadania oraz określił jego pozycję. Słowa Piłsudskiego stały się zobowiązaniem dla autorów i redaktorów. W czasie drugiej wojny światowej i po niej „BELLONA” ukazywała się na emigracji w Londynie.

Po II wojnie światowej „BELLONA” została reaktywowana w kraju i po kilku latach podporządkowano ją Wydawnictwu Ministerstwa Obrony Narodowej, które stało się głównym wydawcą literatury wojskowej. Po przełomie ustrojowym 1989 roku Wydawnictwo MON przekształciło się w BELLONĘ, która prężnie działa do dziś. Jest m.in. wydawcą serii „Historyczne Bitwy” oraz współorganizuje Targi Książki Historycznej, podczas których wręczane są Nagrody KLIO za najlepsze książki historyczne roku.

Kultywując tradycję, nieustannie poszerzamy portfolio, publikując książki o tematyce wojskowej, militarnej, ale też literaturę historyczną, reportaże, beletrystykę oraz klasykę literatury polskiej i zagranicznej.

Z wydawnictwem BELLONA współpracują wybitni autorzy – historycy, artyści, pisarze, dziennikarze, żołnierze, m.in.: prof. Henryk Samsonowicz, dr Leszek Moczulski, prof. Tomasz Szarota, prof. Longin Pastusiak, prof. Lech Wyszczelski, Sławomir Koper, Iwona Kienzler, Nina Majewska-Brown, Jan Nowicki, Piotr Stankiewicz, Marcin Zaborski, Jerzy Besala, Jarosław Molenda, Naval, Kafir oraz wielu innych.

Od listopada 2018 roku BELLONA jest częścią grupy wydawniczej należącej do spółki Dressler Dublin, dzięki czemu należy do największej grupy wydawców na rynku książki w Polsce.

Wydawnictwo BELLONA (BELLONA Publishing House) is a thriving company with tradition. For over 100 years we have been ranked as one of the leading publishing houses in Poland. BELLONA is a part of Dressler Dublin Publishing Group.

We bring out over 100 new titles every year, offering a wide range of qualityand popular fiction, historical fiction, historical non-fiction, military titles, hobby books and calendars. Valued for editorial and factual matters, they have won numerous awards, including the prestigious KLIO Award.

We participate in all major events of the book trade, both in Poland as well as abroad. For over 20 years we have been the organisers of the prestigious History Book Fair in Warsaw.

We also promote Polish literature abroad, making it possible for our authors to have their books published all over the world. We hold the rights to our best-selling „Historical Battles” series.

Our imprint, MAGNUM, specializes in non-fiction titles devoted to history (with main focus on the Second World War and the history of Russia). Among its most famous authors there are Stephen E. Ambrose, Orlando Figes, Simon Sebag Montefiore, Richard Pipes and Andrew Roberts.

ADRES DO KORESPONDENCJI

Wydawnictwo BELLONA
Ul. Hankiewicza 2
02-103 Warszawa

TELEFON

22 45 70 402

E-MAIL

biuro@bellona.pl