Polityka Prywatności

PRZEDSTAWIAMY SIĘ

Stroną administruje spółka Dressler Dublin Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 91, 05-850 Ożarów Mazowiecki, KRS 0000688140, REGON 142759597, NIP 5252498568, właściciel Wydawnictwa Bellona, Wydawnictwa Olesiejuk oraz sklepu i sieci księgarń światksiążki.pl.

Jesteście Państwo użytkownikami naszych serwisów. Przetwarzamy Państwa dane osobowe jako ich administrator. Oznacza to, że jesteśmy odpowiedzialni za używanie i ochronę danych naszych użytkowników.

DANE UŻYTKOWNIKÓW – PO CO ICH UŻYWAMY?

Będziemy używać danych użytkowników (uzyskanych on-line lub osobiście) w celu: zarządzania ich rejestracją, zarządzania zakupami produktów lub usług, obsługiwania zapytań oraz, jeżeli użytkownik sobie tego życzy, aby wysyłać mu powiadomienia dostosowane do jego indywidualnych potrzeb. Będziemy również wysyłać zamówione przez Państwa informacje handlowe w postaci ofert oraz naszego newslettera. Dowiedz się więcej

DLACZEGO ICH UŻYWAMY?

Mamy prawo do przetwarzania danych naszych użytkowników z kilku powodów. Najważniejszym z nich jest potrzeba ich przetwarzania w celu wykonania umowy, którą użytkownik akceptuje w momencie zarejestrowania się na naszej stronie oraz podczas dokonywania zakupów lub korzystania z którejkolwiek z naszych usług lub funkcji.

KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE UŻYTKOWNIKÓW?

Będziemy udostępniać dane naszych użytkowników współpracującym z nami usługodawcom, którymi mogą być partnerzy zewnętrzni posiadający siedzibę zarówno na terenie Unii Europejskiej, jak i poza nim. Dowiedz się więcej

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownicy mają prawo do dostępu, poprawy lub usunięcia swoich danych osobowych. Mogą również wyrażać sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych lub ich przenoszenia, co wyjaśniamy szczegółowo poniżej. Dowiedz się więcej

Zapraszamy do przeczytania całej, zawartej poniżej Polityki Prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkowników oraz aby dowiedzieć się, jakie przysługują im prawa.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

RODO/GDPR

25 maja 2018 roku w życie weszło w życie nowe europejskie rozporządzenie w przedmiocie ochrony danych (GDPR/RODO), zastępujące dyrektywę UE z 1995 r. o ochronie danych. Jako administrator Państwa danych osobowych: spółka Dressler Dublin Sp. z o.o., ul. Poznańska 91, 05-850 Ożarów Mazowiecki, KRS 0000688140, REGON 142759597, NIP 5252498568, mail: ochronadanych@dressler.com.pl, odpowiedzialnie podchodzimy do problematyki ochrony danych osobowych naszych klientów.

RODO (ang. GDPR) to inaczej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Bezpośrednio i całościowo reguluje ono ochronę danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Założeniem dokumentu jest ograniczenie zróżnicowania przepisów między poszczególnymi państwami członkowskimi. RODO przynosi nowe rozwiązania i wzmacnia dotychczasowe wymagania. Wprowadza też wiele nowych uprawnień dla osób fizycznych i obowiązków dla administratorów.

Ważne! W związku z RODO nie trzeba się dodatkowo kontaktować z nami, wystarczy zapoznać się z informacjami dostępnymi na tej stronie.

Cel przetwarzania

Informujemy, że będziemy dokonywać profilowania Państwa danych, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa oczekiwań i potrzeb, jak również preferencji i zachowań, aby trafić do Państwa z optymalną ofertą handlową. Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

 1. Zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług w okresie trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (art.6 RODO).
 2. Celem wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, takich jak:
  – wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
  – udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i w formie przewidzianych prawem.
 3. W tej sytuacji z danych będziemy korzystać:
  • przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawienia faktury (art. 6 ust.1c RODO),
  • przez czas, w jakim przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (art. 6 ust.1c RODO),
  • przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę od urzędów państwowych (art. 6 ust.1f RODO).
 4. Wykrywania nadużyć i zapobiegania im przez czas trwania umowy, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań.
 5. Ustalenia obrony i dochodzenia roszczeń – może to obejmować sprzedaż naszych wierzytelności innemu podmiotowi – przez okres po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy.
 6. Marketingu bezpośredniego – przez czas trwania umowy lub na podstawie Państwa zgody do czasu jej cofnięcia.
 7. Tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne. Obejmuje to w szczególności: raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług lub prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż do przedawnienia się roszczeń wynikających z umowy.
 8. Wsparcia obsługi – w tym poprzez informowanie o awariach, dostosowanie obsługi w oparciu m.in. o dane o ofercie, z której Państwo korzystają, czy o dotychczas złożonych reklamacjach – przez czas trwania umowy.

Jakie prawa Państwu przysługują?

 1. Prawo do sprostowania – korzystając z tego prawa, możesz zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy ich zbieraniu czy przetwarzaniu.
 2. Prawo do usunięcia danych – korzystając z tego prawa, możesz złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych.
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa, możesz złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, gdy np. kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania. Przepisy dopuszczają naliczanie opłat oraz proces windykacji (jeżeli jest to zasadne) mimo jednoczesnej realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych.
 4. Prawo dostępu do danych – korzystając z tego prawa, masz możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy.
 5. Prawo do przeniesienia – korzystając z tego prawa, masz możliwość przeniesienia przez nas danych bezpośrednio do innego administratora, jak również otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, w taki sposób, żebyś mógł samodzielnie przenieść dane do innego administratora.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator musi na nowo ocenić, czy zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych może nastąpić przez wdrożenie szyfrowania, pseudonimizacji (czyli przetwarzania danych osobowych w taki sposób, aby nie było możliwe bezpośrednie zidentyfikowanie, do kogo one należą).

ZGODA i SKARGA:

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez podmioty z DRESSLER DUBLIN SP. Z O.O. i Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie ze stron i aplikacji internetowych dostarczanych przez podmioty z DRESSLER DUBLIN SP. Z O.O. w celach marketingowych (obejmujących niezbędne działania analityczne i zestawianie w profile marketingowe na podstawie Twojej aktywności na stronach internetowych), w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików przez podmioty z DRESSLER DUBLIN SP. Z O.O. i Zaufanych Partnerów, możesz w łatwy sposób wyrazić tę zgodę, klikając w przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamykając to okno. Jeśli nie chcesz wyrazić opisanej wyżej zgody, opuść tę stronę. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. W każdym momencie możesz także edytować Twoje preferencje w zakresie udzielonej zgody, w tym nawet wycofać ją, przechodząc na naszą stronę Polityki Prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania w celach marketingowych innych niż własne cele podmiotów z DRESSLER DUBLIN SP. Z O.O. Informujemy jednocześnie, iż podmioty z DRESSLER DUBLIN SP. Z O.O. w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzać będą Twoje dane we własnych celach marketingowych opisanych szczegółowo powyżej na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu jako administratora.

Jeżeli wykorzystane przez nas Państwa dane osobowe nie są związane z realizowaną przez nas umową, realizacją obowiązku prawnego lub nie stanowią naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystywania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać nam z góry określone działania, o których zostaniecie poinformowani. Oczywiście w każdej chwili taką zgodę możecie Państwo wycofać (nie wpłynie to na zgodność z prawem czynności przed wycofaniem zgody). Macie Państwo również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: GIODO), jeżeli uważacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Gdzie znajdę więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych?

Polityka Prywatności
Polityka Cookies
Informacje dla subskrybentów usługi newsletter
Reklamacje

– w dowolnej sprawie związanej z danymi osobowymi lub ich przetwarzaniem możecie skontaktować się z nami poprzez e-mail: ochronadanych@dressler.com.pl lub pod numerem telefonu: 511 950 289

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – dane kontaktowe

Dressler Dublin Sp. z o.o., ul. Poznańska 91,
05-850 Ożarów Mazowiecki, KRS 0000688140, REGON 142759597, NIP 5252498568
Inspektor Ochrony Danych
adres e-mail: ochronadanych@dressler.com.pl
tel.: 511 950 289