Autor

Lech Wyszczelski

Prof. dr hab. Lech Wyszczelski jest profesorem Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Specjalizuje się w najnowszej historii wojskowości, zwłaszcza okresu międzywojennego. Jest autorem ponad 75 książek i ponad 500 publikacji dotyczących XX wieku. Wypromował 16 doktorów i ponad 300 magistrów historii, pedagogiki i nauki o bezpieczeństwie. Specjalizuje się w dziejach historii polskiej lat 1918-1939, w szczególności historii wojskowości oraz historii myśli wojskowej oraz teoriach wojen od ich powstania do współczesności. W 2012 roku został odznaczony Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.

Książki, e-booki, audiobooki autora