Ochrona danych osobowych

I. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

DRESSLER DUBLIN SP. Z O.O.  w zależności od grupy produktów, usług czy funkcjonalności, z których każdorazowo użytkownik będzie chciał skorzystać, będzie potrzebować różnych danych, które na ogół, w zależności od sytuacji, obejmują następujące informacje:

 • dane umożliwiające identyfikację użytkownika (np. imię, nazwisko, dane kontaktowe, itd.);
 • informacje finansowe i transakcyjne (np. dane dotyczące płatności lub karty płatniczej, informacje dotyczące zakupów, zamówień, zwrotów, itd.);
 • dane dotyczące połączenia, dane geolokalizacyjne i dotyczące przeglądania stron internetowych (np. jeżeli użytkownik korzysta z naszego sklepu internetowego przy użyciu telefonu komórkowego);
 • informacje handlowe (np. czy użytkownik jest zapisany do naszego newslettera);
 • dane dotyczące upodobań i preferencji użytkownika.

Prosimy pamiętać, że jeżeli poprosimy użytkownika o podanie jego danych osobowych, w celu udzielenia mu dostępu do którejkolwiek z naszych funkcji lub usługi na Sklepie, niektóre z pól zaznaczone będą jako obowiązkowe, ponieważ są to dane, które są nam niezbędne do świadczenia tej usługi lub do udzielenia użytkownikowi dostępu do konkretnej funkcji. Prosimy mieć na uwadze, że jeżeli użytkownik się
nie zdecyduje udostępnić nam tych danych, możliwe, że nie będzie mógł on zarejestrować się jako użytkownik lub że nie będzie on miał możliwości skorzystania z tych usług lub funkcji. W zależności od sposobu, w jaki użytkownik korzysta z naszych usług, będziemy przetwarzać jego dane osobowe w następujących celach:

CELOPIS
REJESTRACJA UŻYTKOWNIKAJeżeli osoba zdecyduje się zarejestrować jako użytkownik naszego sklepu internetowego, będziemy potrzebowali przetwarzać jej dane, aby móc ją zidentyfikować jako użytkownika oraz aby dać jej dostęp do poszczególnych funkcji, produktów i usług, które znajdują się do dyspozycji zarejestrowanych użytkowników. Konto zarejestrowanego użytkownika można w każdej chwili zamknąć, kontaktując się z nami za pośrednictwem Obsługi Klienta.
Istnieje również możliwość skorzystania z dostępu lub zalogowania się przy użyciu portali społecznościowych, zarówno w celu rejestracji jako nowy użytkownik, jak i w celu powiązania logowania do istniejącego już konta. W takim przypadku, jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę, dane dotyczące logowania oraz jego adres e-mail, zostaną zaimportowane z jego konta na portalu społecznościowym. Jeżeli użytkownik skorzysta z takiej opcji logowania, portal społecznościowy będzie mógł nam wysyłać niektóre informacje dodatkowe, dostępne na profilu publicznym użytkownika, np.: jego imię, płeć, przybliżony wiek lub zdjęcie profilowe, zgodnie z warunkami korzystania z portalu społecznościowego, z którymi zalecamy się szczegółowo zapoznać. Jeżeli użytkownik nas do tego nie upoważni, nie będziemy przechowywać danych dodatkowych. Ponadto, korzystanie z tej funkcji może wiązać się z wysłaniem przez użytkownika portalowi społecznościowemu określonych informacji, dotyczących jego aktywności w sieci. Zalecamy użytkownikom sprawdzić ustawienia prywatności oraz polityki prywatności portali społecznościowych, aby dowiedzieć się, w jaki sposób przetwarzają one dane osobowe swoich użytkowników.
WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY LUB ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄW tym celu dane przetwarzane są głównie po to, aby:

 • Skontaktować się z użytkownikiem w celu poinformowania go o aktualizacjach lub przekazania mu informacji związanych z zamówionymi funkcjami, produktami czy usługami, w tym wysyłania ankiet dotyczących jakości produktów lub świadczonych usług.

 • Zarządzać płatnościami za zakupione produkty, niezależnie od wybranego sposobu płatności, np.:

  • Jeżeli podczas dokonywania zakupu któregokolwiek z naszych produktów za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji użytkownik zaznaczy funkcję zachowania danych karty na potrzeby przyszłych zakupów, będziemy potrzebowali przetwarzać wskazane dane w celu uruchomienia i spełnienia wspomnianej funkcji. Zgoda na uruchomienie tej funkcji pozwala na automatyczne wypełnienie danych dotyczących płatności podczas dokonywania kolejnych zakupów, aby użytkownik nie musiał ich ponownie wpisywać podczas każdego nowego procesu i uważane one będą za informacje ważne i obowiązujące do celów następnych zakupów. Użytkownik będzie mógł w każdej chwili zmieniać lub usuwać karty, w zakładce z informacją dotyczącą płatności na koncie zarejestrowanego użytkownika na stronie internetowej.

  • Uruchomić niezbędne mechanizmy w celu zapobiegania ewentualnym nadużyciom względem użytkownika oraz względem nas podczas procesu zakupów. Jeżeli w naszej opinii transakcja jest nielegalna, przetwarzanie danych może skutkować jej zablokowaniem.

  • Zarządzać ewentualnymi zwrotami po dokonaniu zakupu oraz aby zarządzać pytaniami o dostępność asortymentu, rezerwacjami za pośrednictwem księgarni, w zależności od dostępności tych usług w danym momencie.OBSŁUGA WNIOSKÓW I ŻĄDAŃ SKŁADANYCH ZA POŚREDNICTWEM UDOSTĘPNIONYCH KANAŁÓW OBSŁUGI UŻYTKOWNIKÓWPrzetwarzamy wyłącznie dane osobowe, które są absolutnie niezbędne i w adekwatnym zakresie do zarządzania lub rozwiązywania wniosków i żądań.
CELE MARKETINGOWEW tym celu dane przetwarzane są głównie po to, aby:
W zakresie, w jakim użytkownik zapisze się na otrzymywanie naszego newslettera, będziemy przetwarzać jego dane osobowe w celu zarządzania subskrypcją, w tym wysyłaniem informacji dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb, dotyczących naszych produktów lub usług, za pośrednictwem różnorakich środków (takich jak poczta elektroniczna lub SMS, jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę). Ponadto, będziemy mogli dostarczyć te informacje użytkownikom przy użyciu powiadomień push, jeżeli użytkownicy wyrazili na to zgodę i uruchomili je w swoich telefonach.
Należy mieć zatem na uwadze, że tego rodzaju przetwarzanie danych niesie ze sobą analizę profilu użytkownika lub klienta, aby określić, jakie są jego preferencje, a co za tym idzie, jakie produkty i usługi najbardziej odpowiadają jego stylowi, celem wysyłania mu odpowiednich dla niego informacji. Na przykład, w oparciu o historię zakupów i preferencji użytkownika dotyczących przeglądania stron internetowych (tj., w zależności od asortymentu, na który klika), będziemy sugerować mu produkty, które naszym zdaniem mogą go interesować, a jeżeli jest on zarejestrowanym użytkownikiem, udostępnimy mu także funkcję „odzyskiwania koszyka“.
Prosimy pamiętać, że użytkownik możne w każdej chwili bezpłatnie zrezygnować z otrzymywania newslettera, za pośrednictwem dostępnej w sklepie
internetowym zakładce „Newsletter“ lub stosując się do wskazówek zawartych w każdej korespondencji wysyłanej przez nas użytkownikom. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie otrzymywać powiadomień push, może on wyłączyć tę opcję w swoim telefonie komórkowym.
Dane przetwarzane są również w celu przeprowadzania działań promocyjnych (np. w celu przeprowadzania konkursów lub wysyłania listy produktów zachowanych przez użytkownika na wskazany przez niego adres e-mail). Poprzez uczestnictwo w jakiejkolwiek akcji promocyjnej, użytkownik upoważnia nas do przetwarzania udostępnionych przez niego danych, w zależności od akcji promocyjnej.
DANE ANALITYCZNO-STATYSTYCZNEW przypadku korzystania z naszego sklepu internetowego, informujemy, że będziemy przetwarzać dane użytkownika dotyczące przeglądania stron internetowych, w celach analitycznych i statystycznych, to znaczy, aby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszego sklepu internetowego oraz aby móc wprowadzić do niej ulepszenia.
Ponadto, przeprowadzamy niekiedy działania i ankiety dotyczące jakości, służące poznaniu stopnia zadowolenia naszych klientów i użytkowników oraz zidentyfikowaniu obszarów, które wymagają ulepszeń.

II. PODSTAWA I CZAS PRZETWARZANIA

CELPODSTAWA PRAWNACZAS PRZETWARZANIA
REJESTRACJA UŻYTKOWNIKAZgoda użytkownikaBędziemy przetwarzać dane użytkownika przez czas, jaki utrzymywać będzie on status zarejestrowanego użytkownika (to znaczy do momentu, aż zdecyduje się on wyrejestrować).
WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY LUB ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ✓ Zgoda,
✓ Prawnie uzasadniony interes administratora
Będziemy przetwarzać dane użytkownika przez czas potrzebny do zarządzania zakupem nabytych przez niego produktów lub usług, w tym ewentualnymi zwrotami, skargami czy reklamacjami związanymi z określonym produktem lub usługą.
W niektórych przypadkach, będziemy przetwarzać dane użytkownika wyłącznie do wybranej przez niego samego chwili.
OBSŁUGA WNIOSKÓW I ŻĄDAŃ SKŁADANYCH ZA POŚREDNICTWEM UDOSTĘPNIONYCH KANAŁÓW OBSŁUGI UŻYTKOWNIKÓW✓ Realizacja umowy sprzedaży
✓ Prawnie uzasadniony interes administratora
Będziemy przetwarzać dane użytkownika przez czas potrzebny do obsługi jego wniosku lub żądania.
CELE MARKETINGOWE✓ Zgoda
✓ Prawnie uzasadniony interes administratora
✓ Obrona przed roszczeniami
Będziemy przetwarzać dane użytkownika dopóki nie cofnie on zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych za pośrednictwem danego narzędzia (np. SMS, e-mail, powiadomienia typu push).
Jeżeli użytkownik weźmie udział w jakiejkolwiek akcji promocyjnej, będziemy przechowywać jego dane przez okres 7 lat od momentu zakończenia tej akcji.
DANE ANALITYCZNO-STATYSTYCZNE✓ Prawnie uzasadniony interes administratoraBędziemy przetwarzać dane użytkownika wyłącznie przez okres przeprowadzania przez nas konkretnego działania lub ankiety dotyczącej jakości lub do chwili dokonania przez nas anonimizacji danych odnoszących się do preferencji użytkownika dotyczących przeglądania stron internetowych.

Oprócz tego, że będziemy przetwarzać dane użytkownika przez czas absolutnie niezbędny do osiągnięcia odpowiedniego celu, będziemy je następnie przechowywać odpowiednio zapisane i chronione przez taki okres czasu, przez jaki mogłyby powstać odpowiedzialności z tytułu ich przetwarzania, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w każdym momencie. Po przedawnieniu się ewentualnych działań, w zależności od każdego przypadku, przystąpimy do usunięcia danych osobowych użytkownika.

III. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM

Aby osiągnąć cele wymienione w niniejszej Polityce Prywatności, będziemy potrzebowali udostępnić dane osobowe użytkownika podmiotom współpracującym (kurierzy, firmy księgowe) oraz osobom trzecim, które wspierają nas w świadczeniu oferowanych przez nas usług, to znaczy:

 • instytucjom finansowym,
 • instytucjom zajmującym się wykrywaniem i zapobieganiem nadużyciom,
 • dostawcom usług technologicznych,
 • dostawcom i partnerom w świadczeniu usług logistycznych, transportowych i doręczeniowych,
 • dostawcom usług związanych z obsługą klienta.
 • dostawcom i partnerom w świadczeniu usług związanych z marketingiem i reklamą.

IV. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Zobowiązujemy się do poszanowania poufności danych osobowych użytkownika oraz do zagwarantowania mu możliwości wykonania swoich praw. Jako ADMINISTRATOR informujemy, że użytkownik może wykonywać swoje prawa bez ponoszenia żadnych kosztów ze swojej strony, wysyłając do nas wiadomość e-mail pod adres (ochronadanych@dressler.com.pl) i wskazując po prostu przyczynę swojego żądania oraz prawo, z którego chce skorzystać. Jeżeli uznamy to za potrzebne, do celów identyfikacji użytkownika możemy zażądać od niego kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Mianowicie, niezależnie od celowości czy podstawy prawnej, w myśl której przetwarzamy dane osobowe użytkownika, ma on prawo do:

 • Zażądania od nas dostępu do danych, które posiadamy odnośnie jego osoby. Przypominamy, że jeżeli użytkownik jest zarejestrowanym sklepu internetowego, ma również dostęp do tych informacji w zakładce dotyczącej jego danych osobowych.
 • Zażądania od nas sprostowania danych, które już posiadamy. Prosimy pamiętać, że jeżeli użytkownik jest zarejestrowanym użytkownikiem sklepu, może on również przejść do zakładki dotyczącej swoich danych osobowych na koncie użytkownika, aby zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe. W każdym przypadku należy mieć na uwadze, że poprzez aktywne udostępnienie nam jakąkolwiek drogą swoich danych osobowych, użytkownik oświadcza, że są one prawdziwe i dokładne oraz że zobowiązuje się on powiadomić nas o jakiejkolwiek zmianie zaistniałej w tych danych. Jakakolwiek strata lub szkoda wyrządzona sklepowi lub podmiotowi odpowiedzialnemu za sklep lub jakiejkolwiek osobie trzeciej, na skutek podania błędnej, nieprawdziwej lub niekompletnej informacji w formularzach rejestracyjnych, pozostanie wyłączną odpowiedzialnością użytkownika. Prosimy pamiętać, że na ogół użytkownik musi podawać nam wyłącznie swoje dane osobowe, a nie osób trzecich, z wyjątkiem zakresu dozwolonego w niniejszej Polityce Prywatności.
 • Zażądania od nas usunięcia swoich danych, w zakresie, w jakim nie będą już one potrzebne do celów, do których były przetwarzane, tak jak poinformowaliśmy we wcześniejszych rozdziałach lub jeżeli nie będziemy posiadać już podstawy prawnej do ich przetwarzania.
 • Zażądania od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych, co w niektórych przypadkach oznacza, że użytkownik może zażądać od nas czasowego zawieszenia przetwarzania danych lub przechowania ich dłużej niż to potrzebne do chwili, aż będą mu ponownie potrzebne.

Jeżeli użytkownik udzielił nam zgody na przetwarzanie swoich danych do dowolnego celu, ma również prawo do wycofania w każdej chwili tej zgody. Niektóre ze sposobów wycofania zgody wyjaśnione są w pkt. 2, w którym wymienione są również cele, do jakich przetwarzane są dane.

Jeżeli podstawą prawną do przetwarzania danych jest zgoda użytkownika lub wykonanie umowy, zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w pkt. 3, użytkownik posiada również prawo do zażądania przeniesienia swoich danych osobowych. Oznacza to, że użytkownik posiada prawo do otrzymania udostępnionych nam danych osobowych w usystematyzowanym formacie, powszechnego użytku, nadającym się do odczytu przez określone urządzenie, aby mógł on zostać przekazany bezpośrednio do innego podmiotu, pod warunkiem, że jest to możliwe z punktu widzenia technicznego.

Ponadto, jeżeli przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie, użytkownik posiada również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

Informujemy również użytkowników o ich prawie do składania reklamacji przed organami nadzorczymi w odniesieniu do ochrony danych osobowych.

V. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSÓB TRZECICH PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Oferujemy funkcje i usługi, które wymagają od nas przetwarzania danych osobowych osób trzecich udostępnianych nam przez użytkowników, tak jak w przypadku aktywacji. Udostępnienie nam przez użytkownika Danych Osobowych osób trzecich, oznacza, że poinformował ich on o celach i sposobie ich przetwarzania. Aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcjonalności osoba trzecia musi potwierdzić dane i zgody osobiście.

VI. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Informacje zawarte w niniejszej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie, zgodnie z naszym uzasadnionym interesem. W przypadku wprowadzenia przez nas jakichkolwiek zmian, poinformujemy o tym użytkowników za pośrednictwem różnych kanałów przy użyciu naszego sklepu (na przykład, poprzez wyświetlenie bannera, wyskakującego okienka lub powiadomienia push) lub wysyłając nawet do użytkowników wiadomość e-mail, jeżeli wprowadzana zmiana miałaby duży wpływ na ich prywatność, aby dać im możliwość zaznajomienia się ze zmianami, ocenienia ich i, jeżeli wyrażą taką chęć, sprzeciwienia się im lub wyrejestrowania się z określonej usługi lub funkcji. W każdym przypadku, zalecamy użytkownikom czytać regularnie niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, na wypadek gdyby wprowadzone w niej zostały niewielkie zmiany lub jakiekolwiek interaktywne ulepszenie, wykorzystując fakt, że stanowi ona stałe źródło informacji dostępne na naszej stronie internetowej i aplikacji mobilnej.

VII. PLIKI COOKIES

Używamy plików cookies i innych, podobnych mechanizmów, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z funkcjonalności sklepu, poznać, w jaki sposób się z nami kontaktują i, w niektórych przypadkach, aby wyświetlać im reklamy dostosowane do ich potrzeb oraz do ich nawyków w zakresie korzystania z Internetu. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Plików Cookies, aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies i podobnych, używanych przez nas mechanizmach, o ich przeznaczeniu oraz aby poznać inne, ważne informacje.