Autor

Katarzyna Walentynowicz

Absolwentka polonistyki na UAM w Poznaniu, od lat interesuje się twórczością Jacka Kaczmarskiego.

Od 2005 roku organizuje Ogólnopolski Przegląd Twórczości Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Rytmy nieskończoności”, którego celem jest promowanie talentów poetyckich młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Polsce oraz szkół średnich polonijnych na całym świecie. Wraz z uczniami co roku opracowuje i przygotowuje do druku antologie wierszy laureatów konkursu. Współautorka scenariuszy spektakli, opartych na twórczości Jacka Kaczmarskiego: „Wesele” (2011 r.) oraz „U Wolanda. Spotkania ponad epokami: Kaczmarski i Bułhakow” (2013 r.). Za swoją działalność na rzecz promowania talentów młodzieży uhonorowana różnymi wyróżnieniami, m.in. „Medalem Brata Alberta” (2010). Jest polonistką w L LO im. Ruy Barbosy w Warszawie. Autorka książek Mimochodem. Rozmowy o Jacku Kaczmarskim; Zbigniew Łapiński. Historie również niepoważne, czyli groch z kapustą.