Spowiedz

Kontakt

Bellona Spółka Akcyjna


ul. Bema 87
01-233 Warszawa
tel. 22 45 70 402
fax: 22 652 26 95
biuro@bellona.pl


Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 000285707 NIP 527-20-18-100
Kapitał zakładowy spółki wynosi: 870 800 zł, kapitał zakładowy został opłacony w całości.


RADA NADZORCZA:
Janusz Arsłanowow
Michał Domitrz
Renata Kapko
Krzysztof Jędrzejewski
Danuta Okólska-Mazurowska

ZARZĄD
Zbigniew Czerwiński  PREZES ZARZĄDU

Waldemar Michalski WICEPREZES ZARZĄDU

SEKRETARIAT

Bożena Komosa
tel.: 22 45 70 402
fax: 22 652 26 95
biuro@bellona.pl

 

DYREKTOR GENERALNY
Zbigniew Czerwiński

GŁÓWNY KSIĘGOWY DYREKTOR FINANSOWY
Lucyna Trendak
tel.: 22 45 70 415

REDAKTOR NACZELNY
Bogusław Brodecki
tel.: 22 45 70 455

Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO
Maria Magdalena Miłaszewska
tel.: 22 45 70 444 

DZIAŁ PRODUKCJI
Renata Auch – SZEF PRODUKCJI
tel.:22 45 70 438

Jędrzejewski Krzysztof – DYREKTOR
tel.: 22 45 70 456


DZIAŁ HANDLU

Katarzyna Szymańska – DYREKTOR HANDLOWY
tel.: 22 45 70 450  

Michał Domitrz  - ZASTĘPCA DYREKTORA HANDLOWEGO
tel.: 22 45 70 426

REDAKCJA „MÓWIĄ WIEKI”
tel.: 22 45 70 420
mowiawieki@bellona.pl

 

DZIAŁ MARKETINGU

Waldemar Michalski – DYREKTOR MARKETINGU

Ewa Cieślak  - ZASTĘPCA DYREKTORA MARKETINGU
tel.: 22 45 70 405
ewa.cieslak@bellona.pl

Patryk Sadowski - specjalista ds. marketingu
patryk.sadowski@bellona.pl

Joanna Sasinowska - specjalistka ds. marketingu
jsasinowska@bellona.pl 

Get Adobe Flash player

Bellona Spółka Akcyjna
ul. Bema 87
01-233 Warszawa
tel. 22 457 04 02
fax: 22 652 26 95
http://www.bellona.pl
email: biuro@bellona.pl